Temadag om handicap og skolevægring

21-12-2016

Få indblik i nye undersøgelser om handicap og skolevægring og erfaringer fra praksis. Socialstyrelsen afholder en temadag 8. februar om børn og unge, der har handicap og ikke kommer i skole. Hør om udfordringerne i de komplekse sager og om mulige indsatser.

Nogle børn og unge med autisme eller andre handicap kommer sjældent eller slet ikke i skole. Problembilledet er komplekst, og der er ingen enkle løsninger. Socialstyrelsen sætter fokus på blandt andet autisme og skolevægring på en temadag 8. februar i Middelfart.

Kom og få indblik i resultaterne fra flere nye undersøgelser af området og hør om erfaringer fra praksis i både Danmark og Norge.

Vi ser på, hvad der kendetegner nogle af de komplekse sager om autisme og skolevægring, og på hvordan man kan blive opmærksom på de tidlige tegn på skolevægring. Vi hører også om mulige årsager til skolevægring og om metoden ”Barnets stemme”, der er en tidlig og forebyggende indsats i skolen.

Kortlægning af VISO-sager om skolevægring

Vi starter dagen med et oplæg fra DEFACTUM og en VISO-specialist. Afsættet er Socialstyrelsens kortlægning af 35 VISO-sager om autisme og skolevægring, der blev udgivet i september 2016. Kompleksiteten i sagerne drejer sig udover barnets sammensatte vanskeligheder også om, at der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.

Ellen Munkhaugen fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse i Oslo kommer og fortæller om deres resultater fra undersøgelsen af tidlige tegn på skolevægring.

Senere skal vi høre om de strukturelle årsager til, at børn med handicap kan udvikle skolevægring. Institut for Menneskerettigheder er netop ved at lægge sidste hånd på deres analyse af området og redegør for resultaterne og mulige indsatser.

”Barnets stemme” er navnet på en tværfaglig metode, der kan bruges til tidlige indsatser til børn, som ikke trives. Skoleleder Kirsten Hansen og tværfaglig teamleder Jette Lentz fra Københavns Kommune fortæller om metoden og deres erfaringer.

Praktiske oplysninger om temadagen

Temadagen retter sig mod myndighedspersoner, PPR-medarbejdere, medarbejdere i skoler, interesseorganisationer, forældre og andre med interesse for autisme og skolevægring.

Det koster 995 kr. at deltage, og der er tilmeldingsfrist 25. januar 2017.

Tilmelding og yderligere information om temadagen om skolevægring

Senest opdateret 07-01-2017

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her