Temadag om alvorlig synsnedsættelse

01-11-2016

Kom til gratis temadag onsdag den 30. november 2016 om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Temadagen er en opfølgning på Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse om målgruppen og har fokus på organisering af indsatsen.

Socialstyrelsen afholder en temadag om alvorlig synsnedsættelse hos børn og unge. 

Temadagen er en opfølgning på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen fra januar 2016 om samme målgruppe og byder på oplæg fra både Socialstyrelsen og eksterne aktører.

Dagen afholdes onsdag den 30. november 2016 kl. 10 – 14.30 i Socialstyrelsen, Odense.

Formålet med dagen er at sætte fokus på organiseringen af de indsatser, som indgår i forløbet med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Der inddrages erfaringer fra kommuner, hvor man har arbejdet med implementering af forløbsbeskrivelsen.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 23. november 2016. Der er et begrænset antal pladser og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Deltagelse i temadagen er gratis.

Forløbsbeskrivelser er en overordnet beskrivelse af den tværsektorielle og koordinerede indsats overfor en given målgruppe. Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser på det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde. 

Tilmelding til temadagen 30. november 2016

Se forløbsbeskrivelsen om alvorlig synsnedsættelse

Generelt om Socialstyrelsens forløbsbeskrivelser 

Senest opdateret 01-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her