Temadag: Forebyggelse af rocker- og banderekruttering

11-03-2016

Få inspiration til forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøer. Socialstyrelsen afholder temadag 23. maj med fokus på kommunernes rolle og muligheder i arbejdet.

Socialstyrelsen inviterer til en temadag i København den 23. maj 2016 om forebyggelse af rocker- og banderekruttering. I december 2015 blev en tilsvarende temadag afholdt i Vejle med lidt over 100 deltagere.

Temadagen tager afsæt i erfaringer fra ind- og udland om at forebygge, at børn og unge bliver en del af rocker- og bandemiljøet. Der vil være særligt fokus på kommunernes rolle og muligheder, når det gælder om at bryde fødekæden. Temadagen vil indeholde en kombination af faglige oplæg og praksisnære workshops om tendenser og lovende indsatser på området.

Centrale emner på temadagen:

  • Status på den aktuelle rocker- og bandesituation i Østtdanmark
  • Erfaringer og forskning fra Holland
  • Lovende forebyggende indsatser i danske kommuner 
  • Redskaber til identifikation og opsporing 
  • Crossover mellem bandekriminalitet og radikalisering

Praktiske oplysninger om temadagen

Temadagen henvender sig til fagpersoner, som er i kontakt med målgruppen for forebyggende initiativer på rocker- og bandeområdet. Det kan fx være socialrådgivere og medarbejdere indenfor Kriminalforsorgen, politiet og SSP.

Temadagen 23. maj afholdes på Hotel Scandic, Sydhavnen, København Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er 20. april. Socialstyrelsen fordeler herefter pladserne, så flest mulige forskellige kommuner, organisationer og aktører får mulighed for at være med.

Tilmelding og yderligere oplysninger om temadag 23. maj

Baggrund for temadagen

Med finansloven for 2014 blev indsatsen til bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet styrket via en række konkrete initiativer i den såkaldte Bandepakke 2. I den forbindelse blev der nedsat en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen, der understøtter kommunernes indsats for at forebygge, at børn og unge bliver rekrutteret til rocker- og bandemiljøer. Temadagen 23. maj afholdes – ligesom den sidste år - som led i dette arbejde.

Generel information om Socialstyrelsens rådgivning om forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet

Senest opdateret 11-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her