Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb

08-03-2016

Kommuner kan nu igen ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende
analyse- og udviklingsforløb. Der er opstart august 2016 og ansøgningsfrist 18. maj.

Landets kommuner kan søge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, der kan styrke sagsbehandlingen. Formålet med Task forcen er at gå i dialog med og rådgive kommunen om kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er opstart på det næste forløb august 2016. Ansøgningsfristen er 18. maj kl. 12.

De lange forløb

Et samlet analyse- og udviklingsforløb med Task forcen vil vare op til 2 år. Det indledes med, at Task forcen gennemfører en omfattende analyse af kommunens sagsbehandling på enten børne- eller voksenhandicapområdet inden for serviceloven. Task forcen vil i samarbejde med kommunen udvælge, hvilke ydelsesområder der skal være særligt fokus på.

Analysen ser på den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne for sagsbehandlingen samt den faglige ledelse og organisering af området. Analysen afsluttes med en rapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger til kommunen om, hvad den fremadrettet kan gøre for at styrke sagsbehandlingen.

På baggrund af anbefalingerne kan kommunen vælge at gå i gang med en udviklingsproces og undervejs få sparring af Task forcen.

Fast tilbud om korte forløb

Task forcen tilbyder ud over de længerevarende forløb også korte forløb, der kan styrke ledere og medarbejdernes viden om centrale temaer i serviceloven. Korte forløb kan fx være temadage af 1-2 dages varighed. Det kan være om et specifikt emne, fx sagsbehandlingen i forbindelse med en bestemt paragraf i serviceloven, eller oplæg af mere generel karakter. Alle kommuner kan ansøge om korte forløb

Lange forløb under Task forcen på handicapområdet - information og ansøgningsmateriale
Korte forløb under Task forcen på handicapområdet
Generel information om Task forcen på handicapområdet

Senest opdateret 22-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her