Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser

18-03-2016

Få styr på værktøjerne til udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Socialstyrelsen tilbyder et gratis 5-dages kursus i din egen kommune. Kurset er anvendelsesorienteret, så læringen implementeres i praksis.

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte projektkommuner udviklet værktøjer til sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser. Værktøjerne har fokus på udredning og handleplan og kan bruges bredt på børnehandicapområdet.

Socialstyrelsen tilbyder alle landets kommuner et gratis, anvendelsesorienteret kursus i værktøjerne. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune.

Indhold og udbytte af kurset

Formålet med værktøjerne er at understøtte en systematisk sagsbehandling og dokumentation af den socialfaglige indsats.
Værktøjerne bidrager til en helhedsorienteret indsats for børn og unge med funktionsnedsættelser. Der er fokus på ressourcer fremfor diagnoser og begrænsninger.

Både udredning og handleplan bygger på systematikken i ICS, Integrated Children's System. 

På kurset lærer deltagerne, hvordan de via værktøjerne kan styre systematik og dokumentation. De bliver i stand til at opstille konkrete og individuelle mål for en indsats og lærer også at bruge redskaberne i samarbejdet med forældrene og barnet eller den unge. 

Kurset løber over  5 undervisningsdage. Der er læringsrum under kurset og mellem kursusdagene, så deltagerne kan prøve at anvende værktøjerne i deres egne sager, og læringen omsættes i praksis. Herudover er der også særligt fokus på involvering af ledelsen.

Praktiske oplysninger om kurset

Målgruppen er ledere og myndighedssagsbehandlere på børnehandicapområdet.

Praksiskursuset tilbydes i regi af Børnekataloget, som er et samlet kursusinitiativ under Socialstyrelsen. Kurset kan rekvireres løbende og udbydes i samarbejde med COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling. 

Yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside om praksiskursus på børnehandicapområdet 

Flere oplysninger om Børnekataloget generelt

Senest opdateret 18-03-2016

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her