Styrk kommunens indsats mod overgreb

28-01-2016

Få hjælp til at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn. Socialstyrelsen tilbyder nu individuelle udviklingsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres beredskab mod overgreb.

Det er lovpligtigt for kommunerne at have et skriftligt kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Det kommunale beredskab skal være kendt, og det skal bruges og holdes ved lige.

At have et aktivt beredskab betyder, at sagsbehandlere og frontpersonale i kommunen har relevant og opdateret viden om tegn og signaler på overgreb. Det betyder også, at de ved, hvordan de helt konkret skal handle, når der opstår bekymring for et barn.

Socialstyrelsen tilbyder nu særlige udviklingsforløb, der kan hjælpe kommunerne med at løfte denne opgave. Forløbene tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og specifikke udviklingspotentialer på området.

Forventede resultater 

Som kommune kan I forvente disse resultater af et udviklingsforløb:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder på overgrebsområdet
  • Højere grad af implementering af - og kendskab til retningslinjer for opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge 
  • Generel opkvalificering af viden om overgreb

Forløbet betragtes som et partnerskab. Socialstyrelsen og den enkelte kommune udvikler derfor også konkrete mål for forløbet i samarbejde.

Økonomi og omfang

Det er en forudsætning for at indgå i et udviklingsforløb, at I som kommune kan afsætte den fornødne tid og ressourcer samt sikre ledelsesmæssig opbakning.

Omfanget af forløbet afhænger af kommunens behov og vil blive aftalt nærmere i forbindelse med opstarten. Selve udviklingsforløbet er gratis, men I skal regne med udgifter til evt. lokaler, mødeforplejning o.l.

Udviklingsforløbet tilbydes i regi af Socialstyrelsens særlige team på området, Indsatsteam Overgreb.

Udviklingsforløb om styrket indsats mod overgreb - yderligere oplysninger og ansøgningsprocedure

Senest opdateret 02-05-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her