Styrk kommunens indsats mod overgreb

02-05-2016

Få hjælp af Indsatsteam Overgreb. Socialstyrelsen tilbyder gratis udviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres beredskab mod overgreb mod børn.

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb med fokus på, hvordan kommunerne kan styrke deres beredskab mod overgreb mod børn. Forløbene er gratis og tilbydes i regi af styrelsens særlige indsatsteam på området.

Et forløb med Indsatsteam Overgreb er målrettet kommuner, der gerne vil have et aktivt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Få et aktivt beredskab mod overgreb

At have et aktivt beredskab betyder, at kommunale sagsbehandlere og medarbejdere på almen- og specialområdet har relevant og opdateret viden om tegn og signaler på overgreb. Det betyder også, at de ved, hvordan de helt konkret skal handle, når der opstår bekymring for et barn.

Et udviklingsforløb med Indsatsteam Overgreb hjælper kommunerne med at løfte denne opgave. Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og specifikke udviklingspotentialer på området.

Forventede resultater af et forløb

Et udviklingsforløb med Indsatsteam Overgreb kan forvente at give kommunen disse resultater:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder på overgrebsområdet
  • Højere grad af implementering af - og kendskab til retningslinjer for opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge 
  • Generel opkvalificering af viden om overgreb

Forløbet betragtes som et partnerskab. Socialstyrelsen og den enkelte kommune udvikler derfor også konkrete mål for forløbet i samarbejde.

Indholdet af et udviklingsforløb med Indsatsteam Overgreb

Ansøg om udviklingsforløb med Indsatsteam Overgreb

I forbindelse med omlægningen af SISO’s indsats til Indsatsteam Overgreb ophører SISO’s telefonrådgivning per 1. maj 2016. På socialstyrelsen.dk kan der hentes inspiration til andre rådgivningsmuligheder.

Rådgivning om overgreb

Senest opdateret 29-01-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her