Styrk fagligheden med en diplomuddannelse

23-06-2016

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet kan give et målrettet kompetenceløft til sagsbehandlingen i din kommune. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2016.

Vil du som fagprofessionel styrke din faglighed og få nye perspektiver på egen praksis? Vil du som leder styrke dine medarbejderes viden og kompetencer? Så kan diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet være noget for jer.

Med en diplomuddannelse kan du styrke din viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge og blive mere reflekteret og analytisk i dit arbejde. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet og underbygger det tværprofessionelle samarbejde. Der er fokus på, hvordan det tillærte på uddannelsen kan omsættes til egen praksis i egen kommune.

Uddannelsen er dels for myndighedssagsbehandlere eller leverandører på området for udsatte børn og unge. Og dels for lærere, pædagoger eller sundhedsmedarbejdere, som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Uddannelsesform og refusion

Uddannelsen er treårig på deltid og består af 6 moduler. Der veksles mellem arbejde og undervisning. Diplomuddannelsen tilbydes både som lokalt tilrettelagte forløb i kommunerne og som åbne regionale uddannelsesforløb.

Med refusion koster den samlede uddannelse 15.000 kr. per deltager. Refusion fra Socialstyrelsen forudsætter, at alle seks moduler gennemføres.

Mere information om uddannelsesforløb, refusionsmuligheder m.v.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig nu og starte på et regionalt uddannelsesforløb i efteråret 2016. Du kan også tilmelde din kommune og få et lokalt tilrettelagt forløb i løbet af efteråret 2017. Uddannelsen udbydes af fem professionshøjskoler rundt omkring i landet. Du kan læse mere om tilmeldingen og finde anden relevant information på professionshøjskolernes hjemmesider:

Socialstyrelsens øvrige uddannelsestilbud

Socialstyrelsen tilbyder også en masteruddannelse i udsatte børn og unge og en lang række forskellige kurser i Børnekataloget. 

Senest opdateret 23-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her