Styrk den faglige ledelse og styring på børneområdet

28-09-2016

Socialstyrelsen tilbyder at afholde en lokal temadag til at styrke kommunens arbejde med faglig ledelse og styring af børne- og ungeområdet. Temadagen er gratis.

Sætter jeres børne- og ungepolitik klare mål og en helt tydelig retning? Og understøtter I de politiske mål og rammer gennem tydelige faglige retningslinjer? 

Det er bare et par af de spørgsmål, I som kommune kan få inspiration til arbejde videre med på en temadag afholdt af Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tidligere offentliggjort en redskabskasse med værktøjer til faglig ledelse og styring af børne- og ungeområdet. Nu tilbydes en gratis temadag, arrangeret og faciliteret af Socialstyrelsen og afholdt lokalt i kommunen. Temadagen vil have fokus på den enkelte kommunes egen praksis, og hvordan man lokalt kan arbejde videre med faglig ledelse og styring af området. 

Temadagens indhold

Socialstyrelsen har udviklet et oplæg og en workshop til temadagen. Kommunen kan vælge dem begge eller nøjes med en af delene, afhængigt af interesse og behov:

Oplægget

Oplægget (1-2 timer) er målrettet de kommuner, der skal i gang med at arbejde målrettet med udvikling af deres faglige ledelse og styring af børn- og ungeområdet. Oplægget kan rettes mod det politiske niveau, eksempelvis det politiske udvalg eller ledelsen i forvaltningen.

Workshoppen

På workshoppen (3-4 timer) drøfter kommunen konkret, hvor de har udfordringer med deres faglige ledelse og styring. På baggrund af drøftelsen udvælger kommunen relevante temaer og værktøjer fra redskabskassen til det videre arbejde.. 

Praktiske oplysninger

Der tilbydes i alt fem temadage i efteråret 2016 eller foråret 2017. Tildelingen sker efter først til mølle-princippet, dvs. at tilbuddet går til de første fem kommuner, der tilmelder sig. Temadagen er gratis, dog skal mødeforplejning afholdes af kommunen. Det anbefales, at kommunen tilmelder 5-15 deltagere.

Temadagen henvender sig til familiechefer og afdelings- og teamledere med ansvar for udsatte børn og unge. Det forudsættes, at kommunen har besluttet at arbejde med udviklingen af den faglige ledelse og styring.

Hvis I ønsker en temadag i jeres kommune, kan I rette henvendelse til fuldmægtig Natascha Hjortebjerg på mail: 

Redskabskassen om faglig ledelse og styring

Socialstyrelsen har udviklet en redskabskasse, som understøtter både den strategiske og den faglige ledelse af børne- og ungeområdet.

Redskabskassen indeholder værktøjer, der kan anvendes direkte af den faglige ledelse, fx til det strategiske arbejde med styring og opfølgning.  Der er også værktøjer til at udvikle og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen, så praksis og styringsgrundlag hænger sammen.

Gå til redskabskassen om faglig ledelse og styring

Senest opdateret 28-09-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her