Styrk den faglige ledelse og styring

14-01-2016

Sæt kursen og skab sammenhæng mellem politik og praksis på området børn og unge med særlige behov. Ny model giver redskaber til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem den faglige ledelse og styring.

Socialstyrelsen har sammen med en række kommuner udviklet en ny, sammenhængende model for faglig ledelse og styring på området børn og unge med særlige behov. Målet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Understøtter strategisk og faglig ledelse

Modellen beskriver seks centrale elementer i den faglige ledelse og styring af området. Til hvert element er udviklet en række redskaber og eksempler på, hvordan man kan arbejde med elementerne i praksis.

Redskaberne understøtter både den strategiske og faglige ledelse og styring af området.

På det strategiske niveau giver redskaberne inspiration til, hvordan kommunalbestyrelse, direktion og ledelse sætter kursen og følger op på kvaliteten på området. Redskaberne giver også den faglige ledelse værktøjer til at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen i det daglige, så politik og praksis hænger sammen.

Modellens seks elementer

De seks elementer i modellen er: 

  • Styringsgrundlag
  • Organisering og tværfagligt samarbejde
  • Faglig udvikling
  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Opfølgning
  • Ledelsesinformation

Redskaberne kan bruges i sin helhed eller der, hvor kommunen ser et behov for udvikling.  

Generel introduktion og rollebaserede indgange
Introduktion til de seks elementer

Senest opdateret 18-01-2016

Kontakt

Anne Sophie Sandstød Nielsen
Souschef

Citat

"Modellen og redskaberne gør, at der nu findes en bank af solide ledelsesredskaber, der sikrer den gode, stabile drift. Der er værktøj til stort set alt, hvad vi foretager os, og vi har et sted, vi kan gå til efter inspiration og best practice."

Teamleder i afprøvningskommune

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her