Strategi for inklusion og medborgerskab for mennesker med handicap

02-06-2016

En ny strategi sætter fokus på, hvordan mennesker med handicap i højere grad kan deltage i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Målet er et mere inkluderende samfund.

Tænketanken Nye Alliancer med Danske Handicaporganisationer og Frivilligrådet i spidsen har formuleret en ny strategi. Den skal understøtte, at flere mennesker med handicap deltager i civilsamfundets aktiviteter og fællesskaber.

Mennesker med handicap som frivillige

Med strategien ønsker tænketanken at vise potentialet i alliancer på tværs i civilsamfundet og inspirere til, at det etablerede foreningsliv åbner sig for nye målgrupper. Strategien har bl.a. som mål, at mennesker med handicap deltager aktivt som frivillige i samme udstrækning som resten af befolkningen, og at de både ses og ser sig selv som aktive bidragsydere til de frivillige fællesskaber.

Som en udløber af strategiarbejdet er der allerede indgået flere aftaler om samarbejder mellem forskellige handicaporganisationer og fx DGI og Ungdommens Røde Kors om konkrete aktiviteter.

Film og debatoplæg om nye alliancer

Udover strategien har tænketanken i samarbejde med Socialstyrelsen også udarbejdet en række små film og et debatoplæg. Alt materialet er tilgængeligt på både Frivilligrådets og Danske Handicaporganisationers hjemmesider.

Nye alliancer - Se tænketankens pressemeddelelse, strategi, film og debatoplæg på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

Nye alliancer - Se tænketankens pressemeddelelse, strategi, film og debatoplæg på Frivilligrådets hjemmeside

Tænketanken Nye Alliancer er en del af satspuljeaftalen for 2014-2017. Socialt Udviklingscenter SUS har faciliteret tænketankens møder, mens Socialstyrelsen har været sekretariat. 

 

Senest opdateret 02-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her