Skal jeres kommune tilbyde Familiens Hus til unge mødre?

28-09-2016

To kommuner og Mødrehjælpen driver Familiens Hus - et ambulant og helhedsorienteret tilbud til unge mødre. Nu udgiver Socialstyrelsen en implementeringsguide, der kan inspirere andre kommuner til at etablere lignende tilbud.

Familiens Hus er et ambulant og helhedsorienteret tilbud til gravide og mødre under 26 år i Esbjerg og Høje-Taastrup Kommuner. Begge kommuner driver tilbuddet i et partnerskab med Mødrehjælpen

Formålet med tilbuddet er at styrke mødrenes muligheder for at komme i uddannelse eller beskæftigelse, øge deres forældrekompetencer og styrke deres netværk. 

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger

Socialstyrelsen har nu lavet en guide, der beskriver erfaringerne med organisering og implementering af tilbuddet. Udgivelsen er tænkt som inspiration til andre kommuner, der overvejer at etablere Familiens Hus eller et lignende tilbud til målgruppen.

Guiden beskrives de centrale aktiviteter og opmærksomhedspunkter i implementeringens to faser, forberedelsen og driftsfasen. Der er bl.a. anbefalinger til fokusområder og tiltag, der kan adressere de forskellige udfordringer, der kan være undervejs. 

En af de vigtige erfaringer er, at det har afgørende betydning for rekrutteringen af unge mødre, hvordan Familiens Hus præsenteres og italesættes. Det har også vist sig, at sammensætningen af gravide og mødre i de specialiserede forløb har betydning for mødrenes udbytte af forløbene.

Manualbaserede indsatser

Modellen for Familiens Hus er udviklet med afsæt i både praksiserfaring og forskning. Indsatsen er baseret på manualer, som løbende er blevet ajourført. De opdaterede manualer er vedlagt som bilag til guiden.

Familiens Hus blev igangsat af Socialstyrelsen i 2011 som led i Barnets Reform. Begge projektkommuner har valgt at fortsætte med Familiens Hus. Esbjerg foreløbig frem til udgangen af 2017 og Høje Taastrup som et fast tilbud.

 Implementeringsguide til Familiens Hus - inkl. bilag

 

 

Senest opdateret 28-09-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her