Seks indsatser til familier med børn med nedsat funktionsevne

15-12-2016

At have et barn med en funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at kommunens indsats også omfatter forældre og evt. søskende. Læs i et nyt inspirationsmateriale om seks tidlige, forebyggende indsatser til hele familien.

Når et barn har en funktionsnedsættelse, påvirker det også forældre og søskende. Men hvordan kan man bedst støtte familierne? Det kan landets kommuner nu finde konkrete bud på i inspirationsmaterialet "En hel familie".

Det nye inspirationsmateriale præsenterer seks tidlige, forebyggende og familierettede indsatser. Alle er afprøvet med gode erfaringer i danske kommuner.

Seks tidlige, forbyggende indsatser

Med "En hel familie" ønsker Socialstyrelsen at give kommunerne et lettilgængeligt og nemt anvendeligt materiale til arbejdet med familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Tanken er at bidrage til, at kommunerne så tidligt som muligt får øje på om barnet trives og udvikles og kan sætte tidligt ind med støtte til familien.

De seks indsatser er:

  • Cool Kids - et gruppeforløb til børn med angst
  • Barnets stemme - en skolebaseret indsats
  • International Child Development Programme - videooptagelse i sundhedsplejen
  • Tryghedscirklen - tidlig opsporing af mistrivsel bland spædbørn & støtte til forældre.
  • Søskendegrupper - gruppeforløb til søskende til børn med varig funktionsnedsættelse
  • Forældregrupper - gruppeforløb til forældre til børn med varig funktionsnedsættelse


Til både almenområdet og specialområdet

"En hel familie" er både målrettet kommunernes almenområde for børn og unge og specialområdet for børn med funktionsnedsættelser. Nogle af de seks indsatser har fokus på den tidlige og opsøgende indsats i sundhedsplejen eller skolen, mens andre er specifikt målrettet børn med handicap. Indsatserne kan ydes efter servicelovens § 11.

Det nye inspirationsmateriale er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af den aktuelle viden på området og gode kommunale eksempler på indsatser til målgruppen.

En hel familie - pjece og websider

Det samlede materiale er tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk. Her præsenteres de seks indsatsers baggrund, målgruppe, forløb, virkning m.v. Der er også meget konkrete beskrivelser af implementeringen, baseret på erfaringerne fra de kommuner, der allerede i dag arbejder med indsatserne. 

Ud over beskrivelserne på hjemmesiden er der udgivet en pjece, der giver et godt overblik over indsatserne, påvirkningen af familien og de virksomme mekanismer.

Det samlede materiale om en "En hel familie"

Pjecen: En hel familie - tidlige og forebyggende indsatser til hele familien

Senest opdateret 15-12-2016

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her