Rekordår i VISO

31-03-2016

2015 blev et rekordår for VISO. Aldrig før har VISO på et enkelt år haft så mange henvendelser og nye sager. Antallet af henvendelser er vokset med 7 pct., mens sagerne er vokset med 14 pct. Det fremgår af VISOs årsrapport 2015.

VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, har netop udsendt sin årsrapport for 2015. Den viser en stigning i antallet af både henvendelser og sager.

VISO primære opgave er at bistå kommuner, borgere og tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest komplicerede sager på social- og specialundervisningsområdet.

Rekordmange sager

VISO fik i alt ca. 4.150 henvendelser i 2015. Det er 7 pct. flere end året før, og det højeste antal sager, siden VISO blev etableret i 2007. I lighed med de foregående år kom langt størstedelen - ca. 75 pct. - af henvendelserne fra kommunerne.

VISO igangsatte knap 1.700 sager i 2015. Også det er et rekordhøjt tal. I forhold til 2014 er der tale om en stigning på 14 pct.

Årsrapporten viser også, at sagerne på voksenområdet udgør den største del af VISO-sagerne, nemlig 53 pct. Sagerne på børn- og ungeområdet tegner sig for 21 pct., mens sagerne på specialundervisningsområdet udgør 19 pct.

Den mest specialiserede specialundervisning

Juli 2014 fik VISO overdraget ansvaret for koordineringen af specialrådgivningen på området for den mest specialiserede specialundervisning. Årsrapporten redegør for det arbejde, VISO har igangsat siden da på området. Der er fx lavet en kortlægning blandt fagprofessionelle og brugerorganisationer af deres behov for rådgivning.

VISO havde ved udgangen af 2105 kontrakt med 110 leverandører, der yder rådgivning mv. på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Årsrapporten beskriver, de initiativer og aktiviteter, VISO har gennemført, for at fortætte sit arbejde med at understøtte og kvalitetssikre leverandørernes ydelser.

VISO årsrapport 2015 

Senest opdateret 04-04-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her