Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

12-05-2016

Få rådgivning om omlægning af området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen tilbyder vejledning til kommuner, der ønsker at styrke en tidligere forebyggende indsats. Der er ansøgningsfrist 20. juni 2016 og opstart september 2016.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge henimod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. 

Rådgivningen har til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen. Forløbet vil bestå i forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på indsatsen på tværs af sagsbehandlingen og tilbudsviften og i koblingen til almenområdet.

Fokus på indsatstrappetænkningen

Rådgivningen er bygget op om det forebyggende mindset og indsatstrappetænkningen. Forløbet sætter fokus på, at den kommunale praksis som helhed skal være gearet til et forebyggende sigte.

I 2016 udbydes rådgivningen som pilotforløb. Det vil sige, at I som kommune får mulighed for at bidrage til udvikling og kvalificering af den samlede proces og delelementerne i rådgivningen. I skal være indstillet på at bidrage til eksempelvis justeringen og tilpasning af de skabeloner og vejledninger, som der arbejdes med i forløbet.

Der er ansøgningsfrist 20. juni og opstart september 2016.

Forventede resultater

Socialstyrelsens rådgivning vil understøtte kommunernes arbejde med:

  • En fælles forståelse og mål for en tidligere forebyggende indsats på tværs af ledere og fagprofessionelle
  • Målrettet og systematisk tværfagligt samarbejde på tværs af relevante faggrupper 
  • En dækkende og virksom tilbudsvifte
  • At styrke det forebyggende perspektiv i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge

Omfang og ressourcer

Som kommune er I ansvarlig for at drive omlægningsarbejdet, og I skal selv arbejde med redskaber og processer mellem vores fælles vejledningsdage. Forløbets omfang og konkrete aktiviteter afhænger af det lokale udviklingsbehov. Deltagerkredsen for de forskellige aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune.

Mere information om rådgivningen og adgang til ansøgningsmaterialet

Senest opdateret 12-05-2016

Kontakt

Rasmus Bruun
Leder af Tværgående Praksisudvikling og Inddragelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her