Pulje: Udviklingsstøtte målrettet socialt udsatte grupper og integration

04-04-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke den rolle, NGO’er og frivillige organisationer har i forhold særligt udsatte grupper. Der er særligt fokus på at udvikle og afprøve nye ideer og metoder. Ansøgningsfrist: 9. maj 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 19,5 mio. kr. Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til en bedre social indsats blandt særligt socialt udsatte grupper og at fremme integrationen.

Ansøgningspuljen skal medvirke til at styrke og fastholde den rolle, NGO’er og frivillige organisationer mv. har i forhold særligt udsatte grupper. Der er særligt fokus på at udvikle og afprøve nye ideer, tilgange og metoder.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som NGO’er og frivillige organisationer mv. gennemfører. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 9. maj 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af NGO’er, frivillige organisationer mv.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 04-04-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her