Pulje: Udviklingsstøtte målrettet mennesker med handicap, socialt udsatte og integration

19-08-2016

Der er genudmeldt en ansøgningspulje til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap og/eller socialt udsatte samt til integrationsprojekter. Ansøgningsfrist: 15. september 2016.

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 20,0 mio. kr. til udviklingsinitiativer.

Formålet med ansøgningspuljen er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde. Det er ansøgningspuljens mål at fastholde og styrke den rolle, frivillige organisationer, ngo’er, private aktører m.v. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og personer, der er i risiko for social marginalisering, og som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, private aktører, ngo’er m.v. gennemfører. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller være målrettet fremme af integration.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 15. september 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, private aktører, ngo’er m.v.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 19-08-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her