Pulje: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

20-12-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at udbrede misbrugsbehandlingsindsatserne U-turn, U18-modellen og Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA). Ansøgningsfrist: 27. maj 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 15,9 mio. kr. til udbredelse af virksomme behandlingsmodeller.

Formålet med projektet er at udbrede tre behandlingsmodeller til unge med misbrug: U-turn fra Københavns Kommune, U18-modellen fra Aarhus Kommune samt familiebehandlingsmetoden MST-SA, som alle har vist lovende resultater.

Projektet skal medvirke til, at flere unge med misbrug får et målrettet, helhedsorienteret og effektivt behandlingstilbud, som støtter dem i at reducere eller ophøre med deres forbrug af stoffer, styrker deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og forbedrer deres relationer til familie og netværk.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er unge borgere i alderen 15 til 25 år, som har eller er ved at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug.

Informationsmøde og baggrundsviden

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde om ansøgningspuljen 4. maj, hvor du kan få mere at vide.

Informationsmøde om behandlingsmodeller til unge med misbrug 


Du kan allerede nu få overordnet viden om projektet på styrelsens projektside:

Projektside om behandlingsmodeller til unge med misbrug 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 27. maj 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge

Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner. Der er mulighed for, at flere kommuner kan indgå et samarbejde og lave én samlet ansøgning.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 20-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her