Pulje: Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

24-05-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. kr. til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap. Ansøgningsfristen er 1. august 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. kr. til støtte til terapeutisk bistand til forældre, der har et barn med handicap. 

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kommunernes mulighed for at tilbyde længerevarende og individuelt tilpassede familieterapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. 

Forløbene skal bidrage til, at familierne i højere grad end i dag modtager støtte til at mestre hverdagen, så hele familiens trivsel understøttes.

Projektperioden for denne ansøgningspulje er 1. maj 2016 til 28. februar 2017. Der udmeldes senere endnu en pulje på 1,9 mio. kr. for perioden 1. marts 2017 til 31. december 2017.

Puljens målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er forældre til børn med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år.

Forældrene indgår i målgruppen, hvis det vurderes, at forældrene har behov for og kan profitere af familieterapeutisk bistand til styrket mestring og håndtering af hverdagen. Indsatsen tilbydes til forældre, hvor der er tegn eller symptomer på fx stress, mistrivsel, sorg og krisereaktioner eller negativ familiedynamik.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. august 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 24-05-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her