Pulje: Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

08-03-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at unge på sikrede institutioner får et tilbud om skolegang til og med 10. klasses niveau, mens de er anbragt. Ansøgningsfrist: 15. april 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,3 mio. kr. ,der skal styrke uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner. 

Formålet med puljen er at styrke uddannelsesindsatsen for unge, der er anbragt på sikrede institutioner, og som har opfyldt undervisningspligten. Det skal ske ved, at den enkelte unge under anbringelsen får tilbud om skolegang til og med 10. klasses-niveau uanset antallet af år, vedkommende har gået i skole.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er unge anbragt på sikrede institutioner. De unge skal have opfyldt undervisningspligten, dvs. at de enten har afsluttet undervisning på 9. klassetrin, eller at undervisningspligten er ophørt på grund af den unges alder.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 15. april 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af regioner og kommuner, der driver sikrede institutioner for udsatte børn og unge.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 08-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her