Pulje: Støtte til de mest udsatte hjemløse

18-03-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse. Midlerne til fonden stammer fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. Ansøgningsfrist: 25. april.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse. Det skal gennem støtte til opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning. 

I januar 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med det overordnede formål at bekæmpe fattigdom. Den nye europæiske fond skal i dansk kontekst medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Midlerne til fonden stammer fra Den Europæiske Socialfond og medfinansieres af Danmark.

På den baggrund har Socialstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje på ca. 16,5 mio. kr. målrettet projekter i frivillige organisationer, NGO’er mv., som gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er de mest udsatte hjemløse personer, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvende de eksisterende sociale tilbud. Målgruppen har ofte komplekse og sammensatte, sociale problemstillinger, fx psykiske problemer, misbrugsproblemer, prostitution, hjemløshed, udpræget isolation, uoverskuelig gæld og ringe sundhedstilstand mv. Derudover har målgruppen ingen eller meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 25. april 2016 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger, evt. i samarbejde med kommuner. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 18-03-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her