Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier

29-02-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sommerferiehjælp m.v. for udsatte familier med hjemmeboende børn. Ansøgningsfristen er 4. april 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4,8 mio. kr. til sommerferiehjælp til udsatte familier. 

Formålet er at give udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag.

Mange frivillige foreninger og boligforeninger arrangerer ferieophold for socialt udsatte familier med børn. Denne kontakt giver de frivillige foreninger en god mulighed for på længere sigt at bistå familierne med at få familielivet og hverdagen til at fungere bedre.

Tilbuddet om en sommerferie er indgangsvinklen til at rekruttere familierne til de opfølgende sociale aktiviteter, som fx kan handle om børneopdragelse, husholdningsøkonomi, motion, sund mad eller kulturudflugter. 

Familierne søger selv foreningerne om deltagelse i sommerferieaktiviteterne, og det er et positivt udgangspunkt for samværet, at familierne ofte har stor tillid til de foreninger, der arrangerer sommerferieaktiviteterne.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie, og som er kendetegnet ved fx misbrugsproblemer, sindslidelse, mistrivsel eller økonomiske problemer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 4. april 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold for socialt udsatte familier.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

 

Senest opdateret 29-02-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her