Pulje: Programmer til unge og voksne med ADHD

21-01-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af to programmer for unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Ansøgningsfrist: 1. marts.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4,4 mio. til støtte af programmerne R&R2-ADHD og the Young-Bramham Programme. Programmerne retter sig mod unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder.

Formålet med ansøgningspuljen er at øge målgruppens
mestring, robusthed og evne til at håndtere svære situationer, så behovet for indgribende og langvarige indsatser mindskes.

Der kan søges om støtte til afprøvning og implementering af programmerne, herunder projektledelse og kompensation i forbindelse med personalets deltagelse i undervisning.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er unge og voksne med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Målgruppen er bl.a. karakteriseret ved opmærksomhedsproblemer og problemer med impulskontrol, manglende færdigheder med hensyn til konstruktiv planlægning, strukturering og social adfærd samt forstyrrende og evt. antisocial adfærd i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen eller i lokalsamfundet.

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 1. marts 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Senest opdateret 21-01-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her