Pulje: Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

02-06-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afholdelse af opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn. Ansøgningsfrist: 15. august 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,0 mio. kr., som private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner kan søge til at afholde opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn.

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ønsker en fortsat kontakt med anbringelsesstedet, følges det første år efter anbringelsen er afsluttet.

Dette skal ske gennem kontakt med en person fra anbringelsesstedet, hvor den unge har været anbragt, som kan komme med gode råd og støtte i forhold til at hjælpe den unge på rette vej i voksentilværelsen.

Ansøgningspuljen er desuden en mulighed for at afprøve en indsats, der senere kan bidrage til opholdsstedets tilbudsvifte.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 15. august 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge

Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder og døgninstitutioner samt af kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner. 

Kommuner, der søger om støtte på vegne af døgninstitutioner, skal oplyse hvilke af kommunens døgninstitutioner, der indgår i projektet.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 02-06-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her