Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

24-02-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Der er ansøgningsfrist 30. marts 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der skal afhjælpe eller forebygge problemer for socialt udsatte mennesker.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at skabe forandring for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgningspuljen støtter både drifts- og projektudgifter.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er særligt socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse eller mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker i en svær livssituation.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 30. marts 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt enkeltpersoner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 24-02-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her