Pulje: Forsknings- og udviklingsmidler til diplom- og masteruddannelser vedr. udsatte børn og unge

12-02-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne på socialområdet er baseret på forskning og kommunal praksis. Ansøgningsfrist: 16. marts 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der giver støtte til, at undervisere på "Den sociale diplomuddannelse – Børn og Unge" og "Master i udsatte børn og unge" kan deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Puljen er på 7,0 mio. kr.

Ansøgningspuljen skal bidrage til, at undervisningen på de to uddannelser er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er undervisere og studerende på uddannelserne.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 16. marts 2016 kl. 12.

Hvem kan søge

Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner (undervisere), der udbyder diplomuddannelsen eller masteruddannelsen på området for udsatte børn og unge.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 12-02-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her