Pulje: Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

27-09-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der er ansøgningsfrist 21. oktober 2016.

Socialstyrelsen udmelder en ansøgningspulje på 6 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Der er afsat midler fra satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017 til at understøtte regioner og tilhørende kommuner i at udarbejde og implementere forløbsprogrammer for en specifik målgruppe blandt mennesker med psykiske lidelser.

I august 2015 blev der udmeldt en ansøgningspulje, hvor regioner i samarbejde med kommuner kunne ansøge om midler til at udarbejde lokalt tilpassede forløbsprogrammer på baggrund af den generiske model for forløbsprogrammer, som blev udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. De regioner, der tidligere har udviklet forløbsprogrammer i samarbejde med kommunerne efter denne model, kan nu ansøge om midler til at implementere forløbsprogrammerne.

Målgruppe

Målgruppen kan både være børn, unge og voksne med en psykisk lidelse, der på grund af lidelsens sværhedsgrad og kompleksitet har behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af det behandlende sundhedssystem og én eller flere kommunale forvaltninger. Det kan eksempelvis dreje sig om mennesker med multiple diagnoser, sociale problematikker eller nedsat evne til egenomsorg,

Hvem kan søge 

Ansøgerkredsen består af de regioner, som i samarbejde med et antal kommuner fik tildelt midler fra ansøgningspuljen ved seneste ansøgningsrunde. 

Ansøgningsfrist
Den 21. oktober 2016 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Senest opdateret 27-09-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her