Pulje: Efteruddannelse af personale på delvis sikrede institutioner

18-03-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse af personalet på delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Ansøgningsfrist: 18. april 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 970.000 kr. til efteruddannelse af personale på delvis lukkede afdelinger/institutioner.

Formålet med puljen er at efteruddanne personale på delvis lukkede afdelinger eller delvis lukkede institutioner for udsatte børn og unge. Efteruddannelsen af personalet skal være med til at sikre, at de unge, der anbringes på institutionerne, tilbydes en målrettet og struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er personale på delvis lukkede afdelinger eller delvis lukkede institutioner for udsatte børn og unge.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 18. april 2016 kl. 12.00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner og regioner, der er driftsherrer for godkendte delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge, jf. § 123 b i serviceloven, og som tager initiativ til efteruddannelse af personale på afdelingen/institutionen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 18-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her