Pulje: Deltagelse i peer-to-peer-fællesskaber for udsatte borgere

10-03-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til etablering af fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere får støtte og vejledning af ligesindede. Ansøgningsfrist: 15. april.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til at etablerere peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindede, dvs. personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. 

Formålet er at afprøve frivillige peer-to-peer-fællesskaber med henblik på at styrke brugen af peer-to-peer og udvikle mere viden om peer-to-peer i forhold til udsatte målgrupper.

Projekterne skal etablere et samarbejde mellem frivillige og kommuner i forhold til at give den enkelte borger en helhedsorienteret og koordineret indsats, styrke netværket for de borgere, der deltager, og reducere den udsathed, som deltagernes sociale problemer forårsager.

Det er en forudsætning for støtte, at ansøger har indgået en skriftlig samarbejdsaftale med en eller flere kommuner, hvor opgave og rollefordeling i forhold til såvel projektet som den enkelte borger er beskrevet.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er socialt udsatte borgere som fx misbrugere, hjemløse og kvinder udsat for vold.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 15. april 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer, som ønsker at indgå i et samarbejde med kommuner om etablering af peer-to-peer-fællesskaber.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen 

Senest opdateret 10-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her