Pulje: Brug af naturen til sociale og rehabiliterende indsatser

30-05-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte til sociale og rehabiliterende projekter, hvor naturen bruges til at forbedre livssituationen for personer med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfrist: 15. september 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 2,9 mio. kr. til projekter, hvor naturen i bred forstand - herunder fx terapihaver - bruges som led i en social og rehabiliterende indsats.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, som medvirker til at forbedre livssituationen for personer med psykiske vanskeligheder, og som dermed forebygger sociale problemer og isolation. Forbedringer i livssituationen kan fx bestå i bedre sociale relationer og inklusion i positive fællesskaber.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er personer, der har psykiske vanskeligheder som stress, depression og angst, og som er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 15. september 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer og private aktører.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 30-05-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her