Pulje: Afprøvning af model til forebyggelse af rocker- og banderekruttering

15-08-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afprøvning af modellen ”En vej ind” til forebyggelse af, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer. Ansøgningsfrist: 1. september 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4,0 mio. kr. til afprøvning af modellen ”En vej ind” til forebyggelse af, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer.

Modellen “En vej ind” er udviklet af Ishøj Kommune og er en gruppeorienteret metode. Modellen har det overordnede formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede børn og unge i at opnå medborgerskab og komme i uddannelse eller i beskæftigelse.

Afprøvning af ”En vej ind” skal medvirke til at reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper i lokalområdet, forebygge at børn og unge tiltrækkes af kriminelle miljøer og reducere rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøer.

Modellen forventes afprøvet i tre kommuner i perioden oktober 2016 til december 2017. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 17-23 år, som er i særlig risiko for at blive involveret i rocker- og bandemiljøer.

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholdt et informationsmøde om ansøgningspuljen den 10. august kl. 9.30-12.00. Her blev der givet mere information om modellen en ”En vej ind”. 

Oplægget fra Socialstyrelsen kan hentes her.

Oplægget fra Ishøj Kommune kan hentes her. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2016 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner, som har udfordringer med kriminelle børn og unge og/eller problemskabende ungegrupperinger, herunder grupperinger med tilknytning til rocker- eller bandemiljøer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere information og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 15-08-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her