Pulje: Afprøvning af metoden "Makkerlæsning"

10-02-2016

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at afprøve indsatsen ”Makkerlæsning” i Danmark. Metoden bruges til at understøtte børns læring. Ansøgningsfrist: 14. marts.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til at afprøve metoden ”Makkerlæsning” i Danmark.

Formålet er at afprøve metoden ”Makkerlæsning” over for børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Metoden skal understøtte børns læring, så deres færdigheder i læsning forbedres.

Parallelt med denne pulje udmeldes en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til at afprøve og udbrede metoden ”Klub Penalhus”, som også er målrettet udsatte børn på 3. og 5. klassetrin.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Målgruppen omfatter ikke børn, som går på intern skole på døgninstitution eller specialpædagogisk opholdssted, eller børn som går i friskole eller andre tilbud.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 14. marts 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 10-02-2016

Kontakt

Maria Damholdt Jørgensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her