Pulje: Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram

11-03-2016

Der genudmeldes en ansøgningspulje til afprøvning af et evidensbaseret familie- og forældreprogram. Ansøgningsfrist: 21. april 2016.

Socialstyrelsen genudmelder en ansøgningspulje på 3,1 mio. kr. til afprøvning af et evidensbaseret familie- og forældreprogram i kommunerne. Ansøgningspuljen har tidligere været udmeldt, men genudmeldes, fordi der var for få ansøgere ved fristens udløb

I forbindelse med genudmeldingen er kriterierne for tildeling af støtte blevet revideret, bl.a. er der sket ændring af minimumskravene til antal deltagere, som skal gennemføre afprøvning af Stepping Stones-programmet, så de forholdsmæssigt følger kommunestørrelsen. Ændringerne fremgår af ansøgningspuljens vejledning, som findes på Tilskudsportalen.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der styrker forældre til børn med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i at mestre at have et barn med handicap. Derigennem skal projekterne forebygge, at problemer i familien og hos barnet med handicap vokser sig større. Projekterne skal også begrænse risikoen for, at søskende ender i mistrivsel eller sociale problemer.

Målgruppe

Målgruppen for projekter, der kan støttes via ansøgningspuljen, er forældre til børn på 2-12 år med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Det kan for eksempel dreje sig om forsinket personlig udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 21. april 2016 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen for ansøgningspuljen er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen


Senest opdateret 11-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her