Pulje: Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram

19-01-2016

Der udmeldes en ansøgningspulje til afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram. Ansøgningsfrist: 19. februar 2016.

Socialstyrelsen udmelder en ansøgningspulje på 3,1 mio. kr. til afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram i kommunerne. 

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke forældrene i målgruppen i at mestre at have et barn med handicap. Derigennem skal projekterne forebygge, at problemer i familien og hos barnet med handicap vokser sig større. Projekterne skal også begrænse risikoen for, at søskende ender i mistrivsel eller sociale problemer.

Målgruppe

Målgruppen for projekter, der kan støttes via ansøgningspuljen, er forældre til børn på 2-12 år med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Det kan for eksempel dreje sig om forsinket personlig udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen for ansøgningspuljen er kommuner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 19. februar 2016 kl 12:00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Senest opdateret 20-01-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her