Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

15-03-2016

Socialstyrelsen har offentliggjort et nyt tema på Vidensportalen. Her sættes fokus på borgere, som har både psykiske vanskeligheder, et misbrug og andre sociale problemer. Temaet beskriver bl.a. rådgivningsformen MI og den terapeutiske tilgang CBT.

I et nyt tema på Vidensportalen sætter Socialstyrelsen fokus på borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug af alkohol eller stoffer, og som desuden ofte har fysiske, sociale, juridiske og/eller økonomiske problemer. 

Vidensportalens tema formidler bl.a. baggrundsviden om målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug samt estimerer omfanget af målgruppen i Danmark. Du kan også læse om, hvilke faktorer der kan bidrage til recovery (at komme sig) for denne gruppe borgere, og om nationale og internationale retningslinjer for målgruppen. Derudover præsenterer temaet også indsatsartikler om Motivational Interviewing og Kognitiv Adfærdsterapi:

MI: Motivational Interviewing

Motivational Interviewing (MI) er en samarbejdsbaseret rådgivningsstil, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer.

Forskning viser, at MI kan være første skridt på vejen til, at borgeren opnår effekt af sit behandlingsforløb, da MI øger sandsynligheden for, at borgeren møder op til den efterfølgende behandlingssession.

CBT: Cognitive Behavioral Therapy 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) eller på dansk Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) er en terapeutisk tilgang, der støtter borgeren i at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger.

Forskning viser, at CBT både reducerer misbrug hos borgere i misbrugsbehandling og psykiske vanskeligheder hos borgere i psykiatrisk behandling. Der mangler dog fortsat kvalificerede effektstudier, der kan belyse effekten af CBT hos de borgere, der både har psykiske vanskeligheder og misbrug.

Temaet på Vidensportalen om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug 
Vidensportalens oversigt over samtlige temaer på voksenområdet 

Senest opdateret 15-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her