Nyt kursus til superbrugere i ICS og DUBU

07-01-2016

Er du superbruger i ICS eller DUBU? Så kan du nu kvalificere dig yderligere på Socialstyrelsens nye, gratis kursus. Det varer 5 dage og sætter fokus på superbrugerens rolle som implementeringsagent og sparringspartner.

Socialstyrelsen tilbyder nu et kursus for superbrugere i ICS og i DUBU eller tilsvarende it-systemer.

ICS (Integrated Children's System) er en metode til sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Metoden bruges i hovedparten af landets kommuner. DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en fællesoffentlig it-løsning, der bygger på systematikken i ICS og understøtter metoden.

Superbrugerkurset er et praksiskursus, der tilrettelægges i samarbejde med kommunen. Formålet med kurset er at styrke superbrugerrollen og derved forbedre implementeringen og forankringen af ICS i kommunerne. Kurset varer 5 dage og er bygget op over 3 moduler.

Superbrugerens forskellige roller

Kurset fokuserer på de forskellige roller, man har som superbruger: Man er implementerings- og forankringsagent - både i forhold til metoden og i samspillet med det understøttende it-system. Man har også en rolle som fagligt fyrtårn, der understøtter kvaliteten i det socialfaglige arbejde. Og endelig indtager man en rolle som forandringsagent og faglig sparringspartner.

Der er afsat tid mellem de enkelte moduler, så deltagerne kan arbejde med at omsætte kursusindholdet til egen praksis.

Praktiske oplysninger om superbrugerkurset

Målgruppen for kurset er dels superbrugere af ICS eller DUBU og lignende systemer, dels faglige konsulenter og ledere, der har ansvar for brugen af dem.

Praksiskurset kan rekvireres af en enkelt kommune, eller op til tre kommuner kan gå sammen om ét kursus. Det anbefales, at kommunerne går sammen, da det giver mulighed for værdifuld faglig sparring og netværk.

Det nye praksiskursus tilbydes i regi af Børnekataloget, som er et samlet kursusinitiativ under Socialstyrelsen. Kurset er gratis og kan rekvireres løbende.

Alle kurser under Børnekataloget udbydes i samarbejde med VIA University College.

Yderligere oplysninger om superbrugerkurset på VIAs hjemmeside

Flere oplysninger om Børnekataloget generelt

Senest opdateret 17-08-2016

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her