Nye retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

03-03-2016

Socialstyrelsen udgiver nu nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne bygger på aktuelt bedste viden og skal støtte kommunerne i deres arbejde, så de mest effektive metoder og tilgange kommer borgerne til gavn.

Socialstyrelsen har i dag offentliggjort nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

De nye retningslinjer giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling af deres indsatser for at hjælpe borgere, der har et stofmisbrug. Målet er en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der sætter borgeren i centrum.

Samling af aktuelt bedste viden
I de nationale retningslinjer kan kommunerne blandt andet finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægges et borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling bedst muligt?
  • Hvilke indsatser og ydelser omfatter stofmisbrugsbehandling af høj kvalitet?
  • Hvilke organisatoriske forhold og samarbejdsrelationer understøtter en kvalificeret indsats?

De nye retningslinjer er en systematiseret samling af anvisninger, der bygger både på lovgivningen og den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne skelner derfor også mellem lovbestemte forpligtelser for kommunerne og anbefalinger til god praksis.

Anbefalinger skal omsættes til praksis
De nationale retningslinjer retter sig primært mod behandlere og ledere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan også bruges af kommunale beslutningstagere og planlæggere som pejlemærker for en udvikling. Og endelig kan borgere og brugerorganisationer i de nationale retningslinjer se Socialstyrelsens anbefalinger til god praksis.

De nye retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe af fagfolk fra praksis, forskning, borgerorganisationer og andre videnspersoner på området.

Socialstyrelsen følger retningslinjerne op med en implementeringsindsats, som skal støtte kommunerne i at omsætte anbefalingerne til praksis. Arbejdet vil foregå med inddragelse af en række relevante organisationer på området.

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling (adgang til pdf) 

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling (webversion)

Senest opdateret 03-03-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her