Nye og enklere skemaer til indberetning af magtanvendelse

19-12-2016

Socialstyrelsen har revideret skemaerne til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Som noget nyt er der også udarbejdet særlige skemaer i forbindelse med indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning.

Socialstyrelsen offentliggør nu reviderede skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser efter §§ 125-129 i kapitel 24 i serviceloven.

De reviderede skemaer er:

  • Skema 1: Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt
  • Skema 2: Til registrering og indberetning af magtanvendelse, der ikke er forhåndsgodkendt
  • Skema 3: Til registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud

Der er samtidig udarbejdet en ny vejledning til skemaerne.

Skemaerne er enklere at udfylde end de tidligere. Som noget nyt fremgår procedurerne omkring magtanvendelse nu også tydeligt af skemaerne.

Indgreb overfor udviklingshæmmede

Samtidig offentliggøres en ny type skemaer, nemlig særkilte skemaer til anvendelse ved indgreb efter § 137 g– j i kapitel 24 a i serviceloven. Kapitlet handler om indgreb overfor udviklingshæmmede, der er anbragt på en boform som følge af en dom eller sigtelse.

De nye skemaer skal gøre det enklere for den enkelte boform og kommune at foretage registrering og indberetning og samtidig understøtte, at der efter et indgreb bliver givet alle de lovpligtige oplysninger.

De nye skemaer er:

  • Skema A: Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb fortaget af lederen eller dennes stedfortræder 
  • Skema B: Registrering og indberetning af indgreb efter § 137 g – j 
  • Skema C: Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang.

Der er desuden udarbejdet en vejledning til skemaerne.

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Baggrund og proces

Socialstyrelsen har udarbejdet de nye registrerings- og indberetningsskemaer med hjælp fra en ekstern arbejdsgruppe. Gruppen består af repræsentanter fra praksis og myndighedsniveau og har erfaring og viden om magtanvendelsesområdet både i forhold til voksne, ældre og demente og domfældte med udviklingshæmning.

Revideringen af skemaerne til registrering og indberetning af magtanvendelse efter kapitel 24 er bl.a. sket på baggrund af analysen i en rapport fra Ankestyrelsen: ”Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens” (2015).

Skemaerne til registrering og indberetning af indgreb efter kapitel 24a i serviceloven er udarbejdet på baggrund af anbefalinger i ”Evaluering af virkninger af kapitel 24a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v. ” (2015)

Senest opdateret 11-01-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her