Nye bekendtgørelser af to ansøgningspuljer

06-09-2016

To bekendtgørelser om ansøgningspuljer har ikke medtaget bestemmelse om, at styrelsens afgørelser efter bekendtgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. De to bekendtgørelser ophæves derfor og erstattes af nye.

Socialstyrelsen er fra 1. juni 2016 overgået til at udmelde og udmønte ansøgningspuljer ved bekendtgørelser, og styrelsen er blevet opmærksom på, at disse skal indeholde bestemmelse om afskæring af administrativ rekurs. Det gælder for de to bekendtgørelser, som er udstedt siden 1. juni 2016 og for alle efterfølgende bekendtgørelser.

Derfor ophæver Socialstyrelsen to bekendtgørelser vedrørende ansøgningspuljer, da der ikke var medtaget bestemmelse om afskæring af administrativ rekurs. Bekendtgørelserne erstattes af to nye bekendtgørelser, hvor ny § 38 fastsætter, at Socialstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Der er ikke øvrige ændringer i de to bekendtgørelser.

De ophævede bekendtgørelser er bekendtgørelse nr. 1080 af 6. juli 2016 om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering og bekendtgørelse nr. 1107 af 17. august 2016 om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter.

De nye bekendtgørelser er offentliggjort i Lovtidende.

Senest opdateret 06-09-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her