Ny vejledning om plejesenge

01-09-2016

En plejeseng er både et nyttigt hjælpemiddel til pleje og behandling af borgere og et centralt arbejdsredskab for hjælperen. Socialstyrelsen udgiver en ny vejledning om køb og anvendelse af plejesenge.

Socialstyrelsen har netop offentliggjort en ny vejledning om plejesenge til børn og voksne.

Plejesengen - hjælpemiddel og arbejdsredskab

Intentionen med vejledningen er at give relevante personalegrupper et kvalificeret grundlag for at vælge, købe og anvende plejesenge og tilbehør, så borgere og personale får størst mulig nytte af sengen, og ulykker så vidt mulig kan forebygges.  

En plejeseng er, udover at være en seng, et nyttigt hjælpemiddel til forebyggelse af tryksår hos borgeren og naturligvis også til pleje og behandling. Plejesengen er samtidig et centralt arbejdsredskab for hjælperen og kan forebygge arbejdsskader.

Gør brug og indkøb til et tværfagligt projekt

Vejledningen lægger op til, at brug og indkøb af plejesenge gøres til et tværfagligt projekt, hvor samspillet mellem de forskellige personalegruppers viden og erfaringer er med til at højne fagligheden.

Vejledningen spiller sammen med Socialstyrelsens indkøbsskabelon for plejesenge. Skabelonen fungerer som en tjekliste til brug i konkrete valg- og indkøbssituationer, mens vejledningen giver den relevante baggrundsviden.

Vejledning om plejesenge
Indkøbsskabeloner for plejesenge og andre hjælpemidler

Senest opdateret 06-09-2016

Kontakt

Greta Olsson
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her