Ny strategi for Socialstyrelsen

23-08-2016

Socialstyrelsen har offentliggjort mission og visioner for styrelsens arbejde frem mod 2020.

Socialstyrelsen har udarbejdet og offentliggjort sin nye strategi, som vil danne afsæt for styrelsens arbejde frem mod 2020. Strategien omfatter styrelsens mission og visioner.

Mission

Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgerne og samfundet. Vi gør viden til gavn.

Visioner

  • Socialstyrelsen kvalificerer socialpolitikken og den sociale indsats i hele landet
  • Socialstyrelsen bygger bro mellem politik og praksis
  • Socialstyrelsen er kendt for høj faglighed, effektivt samarbejde og god embedsmandsskik.
Visionerne er nærmere udfoldet i strategien.
 
Senest opdateret 29-03-2019