Ny statistik om overgreb mod børn

27-06-2016

I 2015 har knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark haft en sag i et børnehus i forbindelse med mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb. Det viser den første årsstatistik for landets fem børnehuse.

Socialstyrelsen offentliggør for første gang en årsstatistik om Danmarks fem børnehuse. I børnehusene mødes involverede myndigheder og giver en samlet, kvalificeret og skånsom indsats i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Årsstatistikken om børnehuse 2015 belyser antallet af sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne, der gives i børnehussagerne, og udsnit af det tværsektorielle samarbejde.

Hovedresultater for børnehusene

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2015 er:

  • I gennemsnit er der i 2015 afsluttet 0,9 børnehussag pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0 til og med 17 år. Det vil sige, at knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark har haft en sag i et børnehus. Årsstatistikken viser, at der er kommunale og regionale forskelle i antallet af børnehussager.
     
  • På landsplan er der sket en stigning fra 867 børnehussager i 2014 til 1.097 børnehussager i 2015. Det svarer til en stigning på 27 procent. 63 procent af børnehussagerne i 2015 omhandler voldelige overgreb. 32 procent af sagerne omhandler seksuelle overgreb, mens 4 procent af sagerne handler om både voldelige og seksuelle overgreb.
     
  • I sager om drenge handler det oftest om voldelige overgreb. I sager om piger er der nogenlunde lige fordeling mellem voldelige og om seksuelle overgreb.
     
  • I forbindelse med voldelige overgreb er de eller den mistænkte person næsten altid enten barnets far, mor, stedfar eller stedmor. I sager om seksuelle overgreb er der større spredning. Her kan den eller de mistænkte fx være barnets far, stedfar eller bedstefar, en person i barnets netværk eller et internetbekendtskab.

Om børnehuse i Danmark

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Årsstatistikken skal bidrage med viden om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og unge i Danmark. Socialstyrelsen vil fremover offentliggøre en statistik om børnehusene én gang årligt.

Årsstatistik 2015 for børnehuse 

Mere information om børnehusene og deres arbejde  

Senest opdateret 27-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her