Ny proces ved udmelding af ansøgningspuljer

02-06-2016

Socialstyrelsens ansøgningspuljer bliver fremover udmeldt via bekendtgørelser. Ændringen er trådt i kraft 1. juni 2016.

Fra den 1. juni 2016 etablerer Socialstyrelsen en ny proces for udmeldingen af styrelsens ansøgningspuljer. Med undtagelse af tips- og lottopuljerne, som fortsat udmeldes via vejledning, udmeldes puljerne fremover via bekendtgørelser.

Formålet med at udmelde ansøgningspuljer via bekendtgørelser er bl.a. at sikre, at retsgrundlaget for de enkelte ansøgningspuljer er klart og dermed at styrke potentielle ansøgere og tilskudsmodtageres retssikkerhed. 

Den nye bekendtgørelsesmodel

Med det nye tiltag samles kravene til ansøgeren og betingelserne for anvendelsen af tilskud i én bekendtgørelse, herunder også reglerne for regnskabsaflæggelse. Med bekendtgørelserne bliver det enklere for både ansøgere og tilskudsmodtagere at gennemskue, hvilke krav og betingelser, de skal leve op til.

Der vil blive udarbejdet vejledninger til de enkelte bekendtgørelser, som både guider ansøgere i arbejdet med ansøgninger om støtte og tilskudsmodtagere i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer.

Høring om bekendtgørelserne

Socialstyrelsen sender alle bekendtgørelsesudkast i høring via Høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende bemærkninger til bekendtgørelserne.

Man kan tilmelde sig en særlig nyhedsservice (RSS-feed) på Høringsportalen, så man automatisk får besked, når en ny bekendtgørelse fra Socialstyrelsen er i høring. Socialstyrelsen vil fremadrettet også linke til en oversigt over styrelsens aktuelle høringer i sine nyhedsbreve.

Oversigt over Socialstyrelsens aktuelle høringer

Tilmelding på Høringportalen til nyheds-feed for høringer 

Udmelding af ansøgningspuljer

Udmeldinger af de enkelte ansøgningspuljer annonceres fortsat i Socialstyrelsens nyhedsbrev. Her kan man læse om ansøgningsfrister m.m.

Bekendtgørelser og vejledninger for nye ansøgningspuljer vil fortsat fremgå af styrelsens Tilskudsportal. Det er også via Tilskudsportalen, at man kan ansøge om støtte fra styrelsens puljer, læse den generelle vejledning til ansøgningsproceduren m.v. 

Gå til Tilskudsportalen

Nuværende tilskudsmodtagere

Overgangen til bekendtgørelser ændrer ikke i betingelserne for eksisterende tilskudsmodtagere. De betingelser og regler, som gjaldt på tilskudsbrevets tidspunkt, er fortsat gældende for det enkelte tilskud.

Senest opdateret 02-06-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her