Ny pædagogisk metode kan dæmpe udfordrende adfærd

05-02-2016

Metoden Afstemt Pædagogik er udviklet til at forebygge udfordrende adfærd hos borgere i særforanstaltninger. Den er nu afprøvet og viser flere gode resultater. Se afrapporteringen og metodebeskrivelsen.

Socialstyrelsen har udviklet og afprøvet metoden Afspemt Pædagogik i forhold til at forebygge udfordrende adfærd (fx udadreagerende eller selvskadende adfærd) hos borgere i særforanstaltninger.  

En særforanstaltning er en indsats, der har en personalenormering på 1:1 hele døgnet. Særforanstaltninger anvendes primært til borgere med stærkt udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Sådan fungerer Afstemt Pædagogik

Som led i projektet er den konkrete indsats blevet udviklet over for de 12 borgere, der er indgået i projektet. Andre elementer i projektet har været udvikling af de fysiske rammer for indsatsen og etablering af tilbud, der ikke isolerer den enkelte borger. Der er også udviklet redskaber til dokumentation og effektmåling.

Afstemt Pædagogik består kort fortalt i at identificere tegn på udfordrende adfærd og have en plan for, hvad man gør både under og efter en negativ hændelse. AP er inspireret af metoden Low Arousal, der netop har fokus på at nedbringe konfliktniveauet for borgerne. AP-tilgangen er efterfølgende tilpasset en dansk socialpædagogisk praksis.

Hovedresultater i afrapporteringen

Resultaterne af projektet foreligger nu i form af en afrapportering, Hovedresultaterne er blandt andet:

  • Medarbejderne oplever et mindre konfliktfyldt miljø, og at dokumentationen af tilgange og hændelser understøtter en fælles vidensopbygning i medarbejderteamet.
  • Der er sket en nedgang i magtanvendelser, 
  • Der er sket en nedgang i antallet af negative hændelser for cirka halvdelen af borgerne, mens der for 3 borgere er sket en stigning.
  • Intensiteteten i de negative hændelser har været aftagende for halvdelen af borgerne, mens den har været konstant eller let stigende for den anden halvdel af borgerne.
  • Der er sket flere positive hændelser som fx at borgeren efterspørger hjælp, trækker sig i stresssituationer eller oplever overskud. 

Afrapporteringen viser også, at det er vigtigt med en tæt opfølgning fra og ansvarliggørelse af ledelsen, og at der er jævnlig supervision af medarbejderne, 

På adgang til rapport om Afstemt Pædagogik samt metodebeskrivelse og værktøjer 

Senest opdateret 05-02-2016

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her