Ny metode skaber kontakt til isolerede sindslidende

02-11-2016

Nogle borgere med psykiske lidelser lever isoleret og får derfor ikke den hjælp, de har behov for. En systematisk tilgang med fokus på opsporing, relationer og brobygning har vist gode resultater.

Borgere, der har en alvorlig psykisk lidelse, og som lever isoleret, er en af samfundets mest sårbare grupper. De har typisk svært ved at indgå i sociale relationer og henvender sig ikke til andre, for at få hjælp. Derfor får de ikke den støtte, de har behov for.

Det forstærker ofte en negativ udvikling, og nogle ender med at leve under forhold, som både de selv og omgivelserne betragter som helt uacceptable. En indsats for at vende den negative sociale og psykiske udvikling kan forebygge hjemløshed og akutte indlæggelser, og hjælpe borgeren til et bedre og mere værdigt liv.

En ny socialfaglig metode har vist sig egnet til at hjælpe netop denne målgruppe gennem en systematisk tilgang med fokus på opsporing, relationer og brobygning. 

Positiv udvikling på flere parametre

Metoden, der siden 2013 har været afprøvet i de tre projektkommuner Næstved, Viborg og Aarhus, består grundlæggende af to faser:

I den første fase er hovedfokus at opspore borgere i målgruppen. Næste fase består af den egentlige socialfaglige indsats. Her er der i første omgang fokus på kontaktskabelse, hvorefter der skal opbygges en bæredygtig og tillidsfuld relation. Denne indsats baner vejen for, at borgerne kan få den relevante hjælp. 

Projektet er netop blevet evalueret af Rambøll, og evalueringen viser, at de borgere der indgik i projektet, har oplevet en positiv udvikling. Det gælder både i forhold til psykisk velbefindende, socialt netværk, oplevelsen af tillid og håb samt identitet og selvværd.

Medarbejderne vurderer desuden, at borgerne er blevet mere motiverede for at genetablere sociale relationer og for at modtage støtte og hjælp. Det vurderes også, at borgerne har opnået en større afklaring af egne behov og drømme.

Praksisnær metodeguide

Som en del af projektet er der udviklet en metodeguide. Guiden viser trin for trin, hvordan man kan anvende metoden i arbejdet med at skabe kontakt til borgere, der har en alvorlig psykisk lidelse og lever isoleret. Der er også lavet en kort film, der giver et billede af, hvem målgruppen er, og hvorfor den opsøgende indsats er så vigtig.

Samtidig udgives en opsamling af de vigtigste elementer i både metodeguiden og evalueringen. Opsamlingen kan bruges af beslutningstagere og andre, der har brug for et hurtigt overblik.

Senest opdateret 02-11-2016

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her