Ny kortlægning om forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem m.v.

11-02-2016

Vold på arbejdspladsen på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er et komplekst problem. Ny kortlægning giver overblik over lovgivning og andre initiativer, der skal forebygge voldsepisoder på bl.a. botilbud og forsorgshjem.

Socialstyrelsen har i samarbejde med flere ministerier udarbejdet en kortlægning af lovgivning og andre statslige initiativer, der skal forebygge vold på bl.a. botilbud og forsorgshjem. 

Voldsepisoder på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er et komplekst problem. Det handler om arbejdsmiljø, men også om tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere, psykisk sundhed og sociale forhold. 

Øget fokus på forebyggelse vold

De seneste år har der været flere tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på bl.a. botilbud og forsorgshjem for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De alvorlige episoder har skabt et øget fokus hos regeringen, kommuner, regioner og faglige organisationer på at forebygge vold på både disse boformer, i behandlingspsykiatrien og i ældreplejen m.v.

Det er baggrunden for den nye kortlægning, der skal skabe et samlet overblik over de forskellige statslige initiativer, der allerede er sat i værk. Formålet er at skabe klarhed blandt fagpersoner og beslutningstagere om rammerne for voldsforebyggelse.

Kortlægningen er udarbejdet med bidrag fra Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kortlægning af lovgivning og initiativer målrettet forebyggelse af vold

Senest opdateret 12-02-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her