Ny håndbog om hjemmetræning af børn med handicap

06-07-2016

Der er kommet nye regler for ordningen for hjemmetræning af børn med funktionsnedsættelser. Læs om udredning, betingelser, støttemuligheder og tilsyn i Socialstyrelsens håndbog og få ny inspiration til kommunens arbejde med hjemmetræning.

Reviderede regler om hjemmetræning af børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for særlig støtte, trådte i kraft den 1. juli 2016.

Socialstyrelsen har i den anledning revideret Håndbog om hjemmetræning. Bogen sætter fokus på centrale elementer i kommunale sagsbehandleres, fagpersoners og beslutningstageres arbejde med hjemmetræning og rummer mange praksisnære værktøjer.

Inspiration og opslagsværk

Håndbogen beskriver betingelserne og sagsbehandlingsprocesser i sager om hjemmetræning. Den kan bruges som inspiration til dialog mellem forældre og kommune om ordningen, og den kan ses som et opslagsværk og et supplement til lovgivning og vejledning om hjemmetræning. Håndbogen giver desuden et overblik over mulighederne for at få viden og rådgivning om hjemmetræning.

Endelig rummer håndbogen et redskab, der kan benyttes af forældre og kommuner i dialogen ved forberedelse, gennemførelse og opsamling på tilsynsbesøgene.

Den nye håndbog er en opdatering af ”Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning” fra 2008.

Håndbog om hjemmetræning

Senest opdateret 06-07-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her