Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre

15-12-2016

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder, der har opholdt sig på et af landets krisecentre for voldsudsatte. Årsstatistikken for 2015 har særligt fokus på kvinder med gentagne ophold og kvindernes partner.

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder, der har været udsat for partnervold, og derfor har boet på et af landets kvindekrisecentre sammen med deres eventuelle børn.

Årsstatistikken 2015 har særligt fokus på de voldsudøvende partnere og kvinder med gentagne ophold.

Færre kvinder vender tilbage til krisecentrene 

Der er tendens til, at andelen af kvinder med to eller flere ophold har været faldende siden 2011, hvor den var 36 procent. I 2015 er andelen af kvinder med gentagne ophold på 29 procent.

Gruppen af kvinder med gentagne ophold er generelt mindre ressourcestærke end de øvrige kvinder på krisecentrene. Flere af dem er udenfor arbejdsmarkedet, og de har været udsat for vold i længere tid i deres voksenliv.

De voldsudøvende er ofte selv opvokset med vold

Mange af de voldsudøvende partnere har egne problemer eller er opvokset i et hjem med vold. Knap halvdelen - 49 procent - har således et alkohol- eller stofmisbrug, og næsten tre ud af fire - 73 procent - af partnerne har været udsat for vold i deres barndomshjem. 55 procent af kvindernes partnere har været voldelige i et tidligere forhold. Disse informationer om partnerne hviler på kvindernes oplysninger.

Partnere til kvinder med gentagne ophold har i højere grad et alkohol- og stofmisbrug end partnere til kvinder, der kun har ét krisecenterophold. Knap en tredjedel - 32 procent - af partnerne har modtaget et tilbud om behandling vedrørende voldsudøvelse.

Børn med gentagne ophold er især blevet tilbudt sociale aktiviteter og psykologhjælp. Henholdsvis 33 procent og 27 procent af børnene modtog disse tilbud.

Opholdslængden er stigende

Krisecentrene har modtaget 13.096 henvendelser i 2015. Som oftest er det de voldsramte kvinder selv, der henvender sig, men det kan også være fx en sagsbehandler, et andet krisecenter eller pårørende.

Den gennemsnitlige belægningsprocent har i 2015 været på 89, hvilket er cirka det samme som de to forudgående år. Kvindernes gennemsnitlige opholdslængde er steget siden 2013 og var på 71 dage i 2015. Børns gennemsnitlige opholdslængde har holdt sig på samme niveau siden 2013 og var på 65 dage i 2015.

Årsstatistikken for 2015 er opdelt i to. Hovedrapporten indeholder nøgletal og temaanalyser. Den anden rapport, der optræder som bilag, fungerer som et opslagsværk. Her kan man se tabeller tilbage i tiden og tabeller, som er opgjort per krisecenter. Datagrundlag og metode er også beskrevet her.

Årsstatistik 2015. Kvinder og børn på krisecenter. Hovedrapport og bilag.

Senest opdateret 15-12-2016

Kontakt

Lise Barlach
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her