Neurodagen 2016 - hjernen i socialt perspektiv

09-06-2016

Interesserer dig også for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser? Så deltag i Neurodagen 4. oktober, hvor Socialstyrelsen og COK sætter fokus på den kommunale praksis og vores viden om neurologi, handicap og psykiatri.

Mange, også indenfor socialområdet, søger i disse år en neurologisk forklaring på udviklingsforstyrrelser og diagnoser. Samtidig tyder noget forskning på, at jo mere vi undersøger hjernen, desto mindre sikre bliver vi, når vi skal forklare sammenhænge i forbindelse med fx handicap og psykiatri. 

Det sætter vi fokus på 4. oktober, hvor COK og Socialstyrelsen afholder Neurodagen 2016 om hjernen i socialt perspektiv. Dagens formål er at få indblik i og diskutere neurologi som et af de mest betydende paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og vi gør det, så det kan relateres til og give nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.

Fokus på kommunal praksis

Konferencen har et bredt fokus på viden på neuroområdet og vil både relatere sig til den daglige praksis i kommunerne og til den videre udvikling af praksis, bl.a. i forhold til magtanvendelse, afhængighed og brug af kompenserende teknologi. 

Plenumoplæggene holdes bl.a. under overskrifterne "Det foranderlige menneske", "Affektregulering og mentalisering" og "Kampen om den plastiske hjerne". Der afholdes også en række mindre sessioner om bl.a. ADHD og misbrug, den autistiske hjerne og psykologisk rehabilitering.

Praktiske oplysninger om Neurodagen

Neurodagen afholdes i København og henvender sig til alle, der interesserer sig for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser.

Pris: 1850 kr.  (ekskl. moms). Der er tilmeldingsfrist 2. september.

Tilmeldling foregår på COKs hjemmeside, hvor der også er program og praktiske oplysninger om dagen.

 

Senest opdateret 12-03-2018

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her