Meget udsatte stofmisbrugere har gavn af akuttilbud

07-10-2016

De mest udsatte borgere med stofmisbrug kan have gavn af akuttilbud, der har fokus på omsorg og stabilitet. Hovedparten får det bedre, og flere motiveres for forandring. Det viser en evaluering, der også peger på vigtigheden af en hurtig opfølgning.

182 borgere, der har et stofmisbrug, og som samtidig er særligt socialt udsatte, har været med til at afprøve en ny model for akuttilbud til målgruppen. Modellen har haft særlig fokus på at skabe omsorg og stabilitet for borgerne. 

Mere motiverede for forandring

Evalueringen tegner et overordnet billede af, at tilbuddene har medvirket til at afvende borgernes akutte og til tider livstruende situation. Borgernes samlede livssituation er gennemgående blevet bedre. De har fx færre problemer med deres stofmisbrug, de er i højere grad i stand til at bo i egen bolig, og de er i mindre grad besværede af psykiske og sociale problemer. Færre benytter psykiatriske tilbud, og færre begår kriminalitet.

Borgerne oplever desuden at være mere motiverede for stofmisbrugsbehandling og anden støtte. Det tyder på, at akuttilbuddene kan bane vejen for en mere langsigtet indsats for en gruppe, der ellers ofte er karakteriseret ved manglende motivation for støtte og forandring.

Behov for hurtig opfølgning

Tre måneder efter hjemkomsten har borgerne det fortsat gennemsnitligt bedre, end de havde før opholdet på akuttilbuddet. Effekten er dog svagt aftagende. Det peger på, at det er centralt, at hjemkommunerne hurtigt får fulgt op med den rette støtte. 

En mindre gruppe af borgerne oplever en negativ udvikling. Det gælder især efter, de er kommet hjem, hvor en del også har udfordringer med at benytte kommunens eksisterende tilbud.
Rapporten beskriver også erfaringerne med implementeringen og kommer med en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

Ny midlertidig støtte

Projektet er finansieret af satspuljen 2012 og gennemført i 2012-15 i et partnerskab bestående af Kongens Ø, Landsforeningen af Væresteder og Fredericia Kommune samt 12 projektkommuner.

Partnerskabet har fået 6 mio. i midlertidig støtte for at sikre, at eksisterende og nye brugere kan anvende tilbuddet i 2016.

Beskrivelsen af de borgerrettede effekter er baseret på før- og eftermålinger.

Evaluering af modellen for akut krisecenter til de mest udsatte stofmisbrugere

 

Senest opdateret 07-10-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her